HAPPY HOUSE

  #ธุรกิจเล็กๆ ทำแล้วมี ค ว า ม สุ ข บั้นปลายชีวิต ของลุงจิ๋ว กะป้าแอ๊วภรรยา… . เป็นร้าน ข า ย ด อ ก ไ ม้  อาคารชั้นเดียวสถาปัตยกรรม “Swedish Cottage” .. ล...

Art Deco Office

  สถาปัตยกรรมที่เราไม่ค่อยเห็นในบ้านเรานัก คือ #สถาปัตยกรรมแบบ Art Deco .เชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักด้วยซ้ำว่า Art Deco คื อ อะไร ? ..ง่ายๆให้นึกถึง อนุสาวรีย์...

HOME VS LOVE

    มันออกจะเป็นอะไรที่ดูไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ . ในวัน ว า เ ล น ไ ท น์ ผมลองกลับมามองสิ่งรอบตัว ในสิ่งที่ผมเป็นอยู่ สิ่งรอบข้าง และความสุขใน...