HOME VS LOVE

    มันออกจะเป็นอะไรที่ดูไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ . ในวัน ว า เ ล น ไ ท น์ ผมลองกลับมามองสิ่งรอบตัว ในสิ่งที่ผมเป็นอยู่ สิ่งรอบข้าง และความสุขใน...