ว่าด้วยเรื่อง Mass Model

การจะทำบ้านออกมาได้ในแต่ละหลัง คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ถ้าต้องมานั่งทุบรื้อในส่วนที่ไม่เหมาะ หรือสัดส่วนที่ไม่เข้าท่า ผมจะใช้วิธีการ ทำ Mass Model ศึกษา ระยะ ...