Chatcharoen’s House

    CHATCHAROEN’S HOUSE คลิปนี้ …### ดูให้จบนะ ! จะเห็นถึงบรรยากาศของการเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ที่ ดู ก ล ม ก ลื น และ ลื่ น ไ ห ล แต่ก้อยังมองเห...

Home for the elderly

  บ้าน ส.ว. ควรเป็นไง? ในสังคมยุคปัจจุบันเราจะเห็นคนในสังคมหันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ผลสืบเนื่องเลยก็คือทำให้มนุษย์เราองมีอายุยืนยาวขึ้นชีวิตยืนยาวขึ้น...