คริสตจักรสายธารพระพร

สายธารแห่ง ค ว า ม รั ก
สายธารแห่ง ค ว า ม เ ชี่ อ
สายธารแห่ง ค ว า ม ห วั ง
…..
……….
…………..
………………..
เพราะด้วยความรัก จึงเกิดสิ่งนี้
รักในขณะที่มองไม่เห็น
รักในขณะที่สัมผัสได้
รักในขณะที่ไม่น่าที่จะรัก
รักในขณะที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

-คริสตจักรสายธารพระพร-
#สถาปนิกรักพระเจ้า #กรุณากดHD

Leave a Reply

%d bloggers like this: